El Centre d’Empreses Baix Llobregat és l’àrea de promoció econòmica de l’empresa municipal de promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de LLobregat (PROCORNELLA), que té com a finalitat crear i mantenir ocupació a través del foment de l’esperit emprenedor i innovador i del suport a la creació i consolidació d’empreses a Cornellà de Llobregat.

Al Centre d’Empreses es presten els  serveis de suport  a la creació i consolidació d’empreses des de 4 línies d’activitat:

L’equip tècnic del Centre l’integren:

Beatrice Deghilage Directora del Centre d’Empreses Baix Llobregat i coordinadora de l’àrea CREA i CREIX. bdeghilage@procornella.cat

Ana Del Rincón Coordinadora de l’àrea ALLOTJA’T, organitzadora de les activitats empresarials i responsable de comunicació. arincon@procornella.cat

Daniel Broto Assessor de projectes empresarials i empreses constituïdes en l’especialitat mercantil i coordinador de l’àrea TRAMITA. dbroto@procornella.cat

Jordi Martínez Assessor de projectes empresarials i empreses constituïdes en l’especialitat de finances. jmartinez@procornella.cat

Sònia Palau  Assessora de projectes empresarials i empreses constituïdes en l’especialitat de màrqueting i finances. spalau@procornella.cat

Susana Vázquez Assessora de projectes empresarials i empreses constituïdes en les especialitats de finances i fiscalitat. Comptable de l’àrea TRAMITA. svazquez@procornella.cat

Juan Cortés Assessor d’empreses constituïdes en l’especialitat comptable-fiscal. Comptable de l’àrea TRAMITA. jcortes@procornella.cat

Andrea Alanís Assessora d’empreses constituïdes en l’especialitat comptable-fiscal. Comptable de l’àrea TRAMITA. aalanis@procornella.cat

Mª Pilar Romero Assessora de projectes empresarials i empreses constituïdes en les especialitats de laboral i mercantil. Especialista laboral de l’àrea TRAMITA. mromero@procornella.cat

Ana Pérez Assessora de projectes empresarials i empreses constituïdes en la especialitat de recursos humans. Especialista de RRHH de l’àrea TRAMITA. aperez@procornella.cat

Marta Arroyo Suport administratiu a l’àrea CREA i suport dels serveis de recepció. marroyo@procornella.cat

Teresa Menguiano Suport administratiu a l’àrea ALLOTJA’T i suport dels serveis de recepció. tmenguiano@procornella.cat

Angelita Silva Serveis de recepció (matins). recepciocentre@procornella.cat

Raquel Tauste Serveis de recepció (tardes). recepciocentre@procornella.cat